Test Automation Expert

iHeadHunt har headhuntet flere testere med udvikler baggrund. De er typisk ansvarlig for at sikre at al test relateret til QA-delen er korrekt og kan eksekveres. Man skriver dem ofte selv. CI/CD er centrale ord.

Nøgleord

Systemtest, Specflow, Selenium, Integration test, C#, Javascript, NUnit, PS Script, exploration test, release, CI/CD, estimering, planning, guidelines, ISTQB, Selenium, UI, OOP, Java, C#, VCS, POM (Page Object Model), test, kvalitetssikring, CI/CD, Jenkins, Teamcity, BDD (Behavior-driven-development), scripting, batch, Python, Maven, Javascript, Docker, Testmanager, fejlhåndtering, mastertestplaner, resurseestimering, testafviklingsplan.

Eksempler på kunder

BEC, Semler.