Scrum master

iHeadHunt har headhuntet flere Scrum Masters. Det er typisk den person, som er ansvarlig for at sprints, daglige scrum, retrospektive, planning poker med videre afvikles effektivt. Vedkommende har en særdeles central facilitator rolle for at sikre at udviklingsteams er mest effektive. I mindre virksomheder flyder ordene product owner, business analyst, projektleder med flere lidt sammen. I større organisationer er rollerne mere veldefinerede.

Eksempler på kunder

Schilling, Bluegarden, Edlund, Zitcom.