Mobile udvikler

iHeadHunt har headhuntet mange mobile udviklere. Både udviklere der udvikler native mod enten iOS eller Android og dem der kører crossbrowser/hybrid.

Teknologi-stak

Android Techstak: Java, Kotlin, SDK.

iOS Techstak: Swift, Objective C, Xcode, AppCode, Cocoa, SDK.

Crossbrowser/Hybrid: Xamarin, React Native, PhoneGap, Cordova, Sencha Touch 2, Ionic.

Principper

FE: MVC, MVVM

Eksempler på kunder

Momondo, Kayak, Dawn Healt, Trifork, Cell Point Mobile, Moodagent