iOS udvikler

iHeadHunt har headhuntet mange iOS udviklere. Både udviklere der udvikler native mod iOS eller crossbrowser som fx Xamarin.

Teknologi-stak

Swift, Objective C, Xcode, AppCode, Cocoa, SDK.

Crossbrowser/Hybrid: Xamarin, React Native, PhoneGap, Cordova, Sencha Touch 2, Ionic.

Principper

MVC, MVVM.

Eksempler på kunder

Momondo, Kayak, Dawn Healt, Trifork, Cell Point Mobile, 247-entertainment.