Database administrator

En database administrator eller database specialist er ’same same’ og bruges meget i flæng. Vedkommende er ansvarlig for at databasen grundlæggende er ’sund’. Dvs. data ligger hvor den forventes at ligge, der tages backup med meget mere. Databasen er grundlæggende der hvor al (relevant) data ligger – og er hjertet i alle IT-organisationer. Uden en database – intet IT-system. Da man primært tilgår en database via SQL-forespørgsler er der ofte lagt en ’lag’ ovenpå databasen som sikrer at udviklerne nemt kan tilgå data og ikke skal være 100 meter mester i SQL, Views med videre. Laget kan fx være et CMS-system som sitecore, sharepoint, Episerver.

Nøgleord

Windows Server 2008, Scripting, MS SQL server (2005, 2012, 2017), netværk, drift, VMware vSphere, backup, MS infrastruktur (office 365, Azure, Windows Deplyment), Linux, Ubundu, Firewalls.

Eksempler på kunder

Dansk Industri, Lauritz.com.