Cloud specialist

Efterhånden lægges data og kode med videre op i “skyen” (clouden), hvor det tidligere lå on-premise, som afvikles på en computer. Mange virksomheder er i gang med denne transformation, hvor en Cloud Specialist rolle er at sikre, at dette sker sikrest og mest optimalt. Generelt er der 3 store cloud-leverandører nemlig Microsofts Azure, Amazons AWS og googles ’Google Cloud’. I Kina er den klart største Alibaba Cloud. IBM, Oracle, Salesforce og SAP har også Cloud-løsninger men disse er (endnu) ikke så udbredte som de 3 førstnævnte.

Nøgleord

Amazon, Azure, Google Cloud, IAM EC2, EC3, Elasticsearch, CloudFormation, CloudWatch, CloudTrail, On-premise.

Eksempler på kunder

TopDanmark.