Aktuar

iHeadHunt har headhuntet flere aktuarer til Edlund. Det er kandidat i forretningsmatematik og i øvrigt de højst lønnede af alle uddannelser. Laver ofte de meget komplekse beregninger som bruges i banker og forsikringsselskaber.

Eksempler på kunder

Edlund, KMD.